dukkan-kucuk

Beyaz Metal kaplama İşinde lider kuruluş olan firmamız
Hizmet kalitesi ISO 9001-2000 kalite belgesi , TSE yeterlilik belgesi ile hizmet vermektedir.
Yüksek basınçlı hava ve soğutma kompresörlerinin genel bak
ım revizyon ve montaj işleri,
Her türlü elektrik üreten jeneratör bakım onarım ve montaj işleri,
Her türlü türbin taşıyıcı kaymalı ve aksiyel yatakların imalatı ve revizyonları beyaz metal (white metal) döküm yaparak (babbit kaplama) özel makinelerimizde savurma yöntemi ile yatak onarmakta ve komple yeniden üretmektedir.
Türkiye’nin dört bir yanında ki termik santrallerine, kömür işletmelerine ve özel sektörde faaliyet gösteren işyerlerinin muhtelif ünitelerinde çalışan yataklara beyaz metal kaplama, mil taşlama ve ana yatağın yeniden imalatını yapmaktadır.
Her türlü benzinli ve dizel motorların komple revizyon rektifiye ve taşlama işlerinide yapmaktadır.